مشاهده جزئیات خبر

چاپ مقاله علمی _پژوهشی با عنوان "شناسایی و طبقه‌بندی شایستگی‌های مدیران تعاونی‌ها" به قلم دکتر حسن عاشقی فرمانده حوزه بسیج بانک توسعه تعاون و همکارانش در فصلنامه علمی و پژوهشی تعاون و کشاورزی.

چاپ مقاله علمی _پژوهشی با عنوان "شناسایی و طبقه‌بندی شایستگی‌های مدیران تعاونی‌ها" به قلم دکتر حسن عاشقی فرمانده حوزه بسیج بانک توسعه تعاون و همکارانش در فصلنامه علمی و پژوهشی تعاون و کشاورزی.
 
 
هدف این مقاله تبیین شایستگی در مدیریت تعاونی­ ها و شناسایی و طبقه­ بندی شایستگی­ های مدیران تعاونی با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی بوده است. شایسته ذکر است یافته­ های این پژوهش نشان می دهد پرداختن به شایستگی­ های مدیران و توسعة شایستگی­ ها از مسیرهای استراتژیک توسعة پایدار و سودآوری تعاونی­ ها محسوب می‌شود.
 بنابردستاوردهای این مطالعه علمی، شایستگی­ های مدیران تعاونی در سه بخشِ مدیریت خود، مدیریت دیگران و مدیریت کسب و کار قابل طبقه­ بندی و تبیین است. 
نویسندگان به مدیران ارشد و ساستگذاران اقتصاد تعاونی کشور توصیه می کند برای حرکت در مسیر توسعه پایدار بخش تعاون می بایست شایستگی مدیران تعاونی را در سه گروه یادشده تعریف، تبیین و با روش­ ها و شیوه­ هایی چون آموزش، مشاوره، مدیریت و پژوهش توسعه دهند.
۲۵ فروردین ۱۳۹۹ ۰۸:۲۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید