شیوه نامه تشکیل هیات های اندیشه ورز

بسم الله الرحمن الرحیم

 مقام معظم رهبری :

ما هیات های اندیشه ورز لازم داریم ، بسیج احتیاج دارد به مجموعه های اندیشه ورز در دونقطه یکی در راس و یکی در لایه ها

 

مقدمه

 هیات های اندیشه ورز ، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری بر مبنای راهبردی عقلانی برای تقویت نهاد های فکر سازی و ایده پردازی است که با مطالعه ، برنامه ریزی و تعالی ، نیازمند گرد آوری ، مستند سازی و جمع بندی ایده ها ، تجربیات و دیدگاه های خبرگان و افراد خلاق است تا ضمن استفاده از دستاوردها ؛ اندوخته ها و یافته های فکر بتوان به حل مشکلات موجود در سازمان در راستای ترویج روحیه و تفکر انقلابی و اسلامی سازی یاری رساند .

تعریف

هیات های اندیشه ورز ، ساختاری تحقیقاتی است که از مجموعه استادان صاحب نظر و باورمند به تعالی علوم انسانی با توان راهبردنگاری ، آینده نگری و نگرش عملیاتی تشکیل گردیده که به منظور تعالی با ارائه مشاوره به  مدیران تصمیم گیر در راستای شناسایی نظام مسائل و مشکلات سیستم اداری وزارتخانه متبوع ، ارائه کمک های فکری در راستای کاهش هزینه های جاری - رفع موانع تولید - کمک به جهش تولید از طریق شناسایی کالا ها و قطعات و... مورد نیاز سیستم اداری که از طریق واردات تامین می شود و واگذاری به شرکت های دانش بنیان جهت طراحی و ساخت آن (به ویژه ادرات خدمت رسان) ، در ادارات پژوهشی و آموزشی ، در راستای بازنگری نظام آموزشی و پژوهشی - شناسایی نیاز های علمی شناسایی و پیشنهاد اجرایی رشته های ایرانی اسلامی و اصلاح رشته های تدریسی مغایر با رازشهای اسلامی ایفای نقش می نمایند .

هدف

هیات های اندیشه ورز می تواند با ایده ها و اندیشه های خلاقانه ، مدیران اجرایی را در اتخاذ تصمیمات مناسب و تسهیل روان سازی امور یاری دهد .

ماموریت

ماموریت اصلی هیات های اندیشه ورز مساعدت و مشاورت در قلمرو سیاستگذاری ، گفتمان سازی ، پایش علمی و تشخیص نیازها و ارائه پیشنهاد های عملیاتی در راستای تعالی خواهد بود .