شیوه نامه تشکیل هیئت های اندیشه ورز زن و خانواده

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مقام معظم رهبری :

از جمله نیاز های شما یک مجموعه اندیشه ورز است یک مجموعه فکری درست کنید همان اتاق فکر؛ در مراکز اینها بنشینند فکر کنند ، فکرهای عالی بکنند، از افراد مطمئن ، خاطر جمع و خوش فکر استفاده کنید.

مقدمه:

در راستای کمک به  تحقق جامعه اسلامی و انتظارات و منویات مقام معظم رهبری مرکز راهبردی بسیج در سال1390برنامه کانون های تفکر، سال 1391 کمیسیون های موضوعی و سال 1392کارگروه های موضوعی و تخصصی را پیش بینی و ابلاغ نموده است که پیشرفت مناسبی را داشته است.که در حال حاضر همان هیئت های اندیشه ورز  می باشند که با حضور کارشناسان و صاحب نظران  از عرصه ها و اقشار بسیج تشکیل می گردد.

تعریف:

هیئت اندیشه ورز زن و خانواده ساختاری است تحقیقاتی متشکل از افراد صاحب نظر و نخبه دارای تحصیلات عالیه،  صاحب فکر و ایده  و دارای تجربه در حوزه زن و خانواده از بین مسئولین بسیج خواهران و اعضای شوراهای تحت پوشش رده ها و در صورت نیاز کارمندان غیر بسیجی جهت تبادل نظر که با تقویت رویکرد خرد جمعی و نواندیشی در راستای مسئله یابی و پیشنهاد دهندگی در امور زنان و خانواه به عنوان بازوان مشورتی مدیران و سیاستگذاران دستگاه می باشند.

هدف:

1-تولید فکر ، ایده و تبیین و ایجاد درک مشترک  از گفتمان ولایت و ارائه راهکار برای تحقق و ماموریت های بسیج و کمک به تحقق اسلامی شدن فضای دستگاه ها در چارچوب تدابیر ولی امر مسلمین.

2-مشارکت حداکثری صاحب نظران و اندیشمندان بسیجی در حوزه زن و خانواده به منظور پایش محیطی شرایط موجود دستگاه و تحلیل تهدیدها، فرصتها،نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارهای برون رفت از موانع و مشکلات.

3-ایجاد وحدت و هم افزایی در صاحب نظران و اندیشمندان بسیجی و غیر بسیجی حوزه زن و خانواده .

5-پرورش کادر تراز انقلاب اسلامی، کادر سازی بسیجیان، ارتقای کیفی کادرهای بسیج.

6-پرداختن به موضوعات  بانوان کارمند و خانواده  کلیه کارمندان در تمام ابعاد آن اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و ..... از اولویت های این هیئت اندیشه ورز می باشد.

وظایف هیئت اندیشه ورز زن و خانواده :

1-تبدیل مطالبات و رهنمودهای مقام معظم رهبری به راهکارها و اولویت بندی آنها جهت بررسی در هیئت .

2-رصد و شناسایی آسیب ها و تهدیدات دستگاه ها در موضوعات بانوان کارمند و خانواده کلیه کارمندان.

3-نیاز سنجی و احصای عناوین موضوعات مورد نیاز حوزه زنان و خانواده  جهت بررسی در هیئت.

4-تصویب سیاست های تخصصی برای پیشبرد تحقق تدابیر ولایت و سیاست های مصوب بسیج در دستگاه ها.

5-مطالبه مسائل و موضوعات تخصصی از سازمانها و دستگاههای ذیربط.

6- ارائه راهکارهای مبتکرانه  با توجه به اقتضائات قوانین سیستم اداری جهت رفع سریع مشکلات بانوان و خانواده ها برای  اعتلای وضعیت دستگاه ها و پیشنهاد به سازمان پس از تصویب در هیئت .

7-هیئت  اندیشه ورز زن و خانواده پس از ارائه راهکارهای عملیاتی و خروجی ،جهت استخراج مشکلات و مرتفع نمودن در برنامه های بعدی می بایست "رصد" لازم را داشته باشد.